Petr Soldán

Petr Soldán je moravský léčitel, diagnostik a duchovní učitel. Věnuje se nejen léčitelství, ale také výrobě květových esencí. Na jeho cestě mu pomáhají bytosti přírody, s kterými je v úzkém kontaktu, radí se s nimi a komunikuje. Své žáky učí pochopení duchovních příčin nemocí, umění přírodní léčby a práce s intuicí a vnímání energií přírody. Jeho osobnost a hloubka jeho poznání a pochopení se jen těžko dá slovy postihnout.

    Košík